Nipiraamat taas taskuformaadis

Väike NipiraamatEesti kõige praktilisem naisteajakiri Nipiraamat muutus mullu suureformaadiliseks väljaandeks. Aasta möödudes küsisime  oma lugejailt nii muutunud formaadi kui väljaande sisuliste väärtuste kohta tagasisidet. Ja saime seda tohutul hulgal – mõne päeva jooksul andsid väärtusliku hinnangu enam kui kaks ja pool tuhat ajakirja lugejat.

Hinnang oli peaaegu üksmeelne: lõviosa lugejaist leidis meelepärasema olevat endise, taskuformaadi. Sarnane üksmeel valitses ajakirja pakutava sisu osas. Praktiline teemakäsitlus on lahutamatu osa Nipiraamatu identiteedist ja on sellisena ka üks ajakirja põhiväärtuseid tema lugeja jaoks.

Selline ühetaoliste arvamuste hulk on enam kui piisav põhjus, et ajakiri senisest veel enam lugeja ootustega vastavusse viia. Nii pöördub Nipiraamat oma füüsilistes omadustes tagasi algupärase, taskuformaadi juurde juba maikuus. Ahenedes külje suuruses, kasvab ajakiri mõistagi külgede arvus. 164-küljelisena hakkab Nipiraamat olema üks mahukamaid eestikeelseid kuukirju. Olulised muudatused toimuvad ka ajakirja sisus. Väiksemad mõõtmed nõuavad senisest erinevat lähenemist lugude ülesehituses ja mõistagi ka uut visuaalset vormi. Uute teemadena lisanduvad aiarubriik, lihtsamate remonditööde õpetus, terviserubriik, nutiuudiste nurk moodsa tehnoloogiaga paremaks toimetulekuks, suur tootetest ja palju muudki, millele me lugeja on osutanud.

Olulisi muutuseid tähistab Nipiraamat ulatusliku turunduskampaaniaga. Kolmekuulist eriväljapanekut kõigis olulisemates jaemüügikettides toetab kampaania raadios. Tellimiskampaania suunatakse sihtgrupile nii traditsioonilist trükimeediat, e-posti kui sotsiaalmeediat kasutades. Kampaaniaperioodil on ajakirja tiraaž tavapärasest 13 000 eksemplari võrra suurem, küündides 31 000 ühikuni. Lõviosa lisakogusest suunatakse naisteajakirjade tellijate postkastidesse.