Naisteajakirjadel uued juhid

Eesti juhtivate naisteajakirjade hulka kuuluvad Naisteleht ja Nipiraamat jätkavad alates 1. maist uute peatoimetajate juhtimisel.

Nädalakiri Naisteleht, mis on ilmunud alates 2006. aasta märtsist ning hoiab juba pikka aega kodumaiste naisteajakirjade liidripositsiooni, jätkab peatoimetaja kt Kaire-Külli Vaatmann´i juhtimisel. Seitse aastat Eesti koduajakirjade turul olnud Nipiraamatu peatoimetajaks saab alates 1. maist Epp Reinmets.

 „Olen Naistelehe ja Nipiraamatu ühises toimetuses veetnud üle kuue aasta. Ütlen suure tänu mind usaldamast ja mind kõigis mu ideedes toetamast! Mõnusamat töökollektiivi kui on Presshouse, annab otsida,“ ütleb kahe ajakirja senine ühine peatoimetaja Signe Lahtein. Peatoimetaja ametist lahkumise põhjuseks nimetab ta uusi põnevaid väljakutseid, mis annavad võimaluse pikka toimetajakogemust rakendada laiemalt kui vaid trükimeedias.

Vastutav väljaandja Janis Kaal tunnustab peatoimetaja panust: „Signele sai osaks vedada kaht väljaannet nii majanduse kui trükiajakirjanduse jaoks äärmiselt keerulistel aegadel. Täna ei oskaks ma nimetada kedagi, kes sellega paremini toime tulnuks. Suutsime kitsaste aegade kiuste säilitada sisulise kvaliteedi ja pakkuda lugejaile positiivseid üllatusi.“

Edukas tooteuuendus ja efektiivne turundustegevus aitasid mullu Naistelehe uuele kasvule ja sama on kavas tänavu Nipiraamatuga. „Nipiraamat tekkis ülieduka Naistelehe brändilaiendusena ja sisuloome oli justkui Naistelehe kaasprodukt. Konjunktuuri paranedes näeme toimetuste jagunemises võimalust nii sisemise konkurentsi kasvuks kui ajakirjandusliku kvaliteedi tõusuks. Sestap oleme otsustanud jätkata kahe peatoimetaja ja neile alluvate iseseisvate toimetustega.“