Müstiline Ajalugu – peagi saadaval

  1. MA logooktoobril jõuab müügile uus eestikeelne ajalooajakiri Müstiline Ajalugu. Avanumbri tiraaž on 17 000 eksemplari.

Ajalugu on läbi aegade köitnud nii suuri kui väikeseid, nii noori kui vanu teadmishimulisi inimesi. Kunagi varem pole see aga olnud nii haaravalt esitatud kui uues, tervele perele mõeldud kuukirjas Müstiline Ajalugu.

Müstiline Ajalugu on Suurbritannias 2013. aastast ilmuva ja äärmiselt menuka All About History sõsarväljaanne. Ajakirja avanumbrit tutvustades ütles toonane peatoimetaja Dave Harfield: “Pole ühtki teist ajakirja, mis muudaks mineviku avastamise nõnda lihtsaks ja kaasakiskuvaks. Ajaloo sündmusterohkus, mitmekesisus ja põnevus on just see, mida soovime lugejaile pakkuda ka oma väljaandes.”

Müstiline Ajalugu toetub oma lugudes faktitäpsusele ja ekspertarvamustele, kuid mitte ainult. Rohked illustratsioonid, tunnistajate märkmed, lahingukaardid ja arusaadavalt lahtiseletatud sündmuste kronoloogia moodustavad nauditava terviku, mis mõjub värskelt ja kutsub mineviku saladustega tutvuma ka neid, kelle jaoks ajalugu varem kuiva ja igavavõitu tundunud.

Müstilise Ajaloo lugejaskonna võib tinglikult jagada kolmeks:

  • ajaloohuvilised, kes naudivad ajalooteemalisi filme, telekanaleid ja dokumentaale;
  • lapsevanemad, kes soovivad äratada oma lastes huvi ajaloo vastu. Suurepäraste illustratsioonidega varustatud Müstiline Ajalugu pakub selleks parimaid võimalusi;
  • laia silmaringiga ja uutele teadmistele avatud inimesed. Väljaanne ei eelda kitsast ajaloohuvi, vaid köidab inimesi nn teadmispõhise meelelahutusega (knowledge-based entertainment). Läbi ajaloo vaatevinkli tegeleb ajakiri väga laia teemaderingiga. Olgugi, et teemadega minnakse süvitsi, on materjal lugejale alati kergesti loetav ja põnevalt esitatud.

Eestikeelse ajakirja peatoimetajaks on Sven Vahar.