tonukorrolAinulaadne suurteos Autolehe toimetuselt!

Autod ja nende ajalugu saavad käsitletud Autolehe toimetuse koostatavas suurteoses, mille 12 köidet annavad ülevaate autoajaloo verstapostidest kümnendite kaupa. Iga kümnendi puhul saavad käsitletud üldised disaini- ja tehnikasuundumused, olulisemad autod, tehnoloogia areng ning muud konkreetsed ajastut kirjeldavad sõlmküsimused.

12-osaline koguteos on mõeldud ilmuma kolmeaastasel perioodil, seega üks number kvartalis. Kokku saab kaetud autoajalugu vahemikus 1886-2020. Entsüklopeedia koostavad Autolehe suurte kogemustega ajakirjanikud, kaasates spetsiifilistel puhkudel kaaskirjutajaid Eesti parimate autoajakirjanike seast. Iga üksiknumbri maht on esialgu plaanitud 80 leheküljele, mis 12-osalise teose puhul teeb kogumahuks ligemale 1000 lehekülge.

Tõnu Korrol,
koostaja